29 Mon
All-day
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
6:00 pm سلسله جلسات همسو
سلسله جلسات همسو
Jun 29 @ 6:00 pm – Jun 30 @ 12:00 am
سلسله جلسات همسو
با همسو، در تلاشيم محيطی صميمی را فراهم سازيم تا مهارت های اکتسابی، آموخته و تجربی لازم در گذر از فرازونشيب های زندگی را در کنار یکدیگر به اشتراک بگذاریم. همسو متشکل از سه گروه[...]