1 Sun
All-day
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
11:00 am متن ترجمه ی اطلاعیه مهم آژانس بهداشت و سلامت عمومی کانادا
متن ترجمه ی اطلاعیه مهم آژانس بهداشت و سلامت عمومی کانادا
Mar 1 @ 11:00 am
اطلاعات کلیدی و حیاتی برای کامیونیتی ایرانی جامعه مان در رابطه با کسانی که از سفر خارج به کانادا بر می گردند:   اگر از جاهایی همچون چین، هنگ کنگ، ایران، شمال ایتالیا، ژاپن، سنگاپور[...]